Autosomal

Forskellen mellem autosomal og X-bundet
I autosomal recessiv arv har begge kopier af genet i hver celle mutationer. ... X-bundne recessive lidelser er også forårsaget af mutationer i gener p...
Forskellen mellem kønsbundet og autosomal
Autosomer er alle kromosomer undtagen X- eller Y-kromosomet, og de adskiller sig ikke mellem mænd og kvinder, så autosomale træk nedarves på samme måd...