Revidere

Forskellen mellem revision og efterforskning
Revision er processen med at undersøge den enkeltes økonomiske opgørelse og videregive skøn på den. Mens undersøgelse er en omfattende og omhyggelig u...
forskel mellem regnskab, revision og efterforskning
Generelt foretages revision for at verificere omfanget af sandhed og retfærdighed i en virksomheds finansielle poster, men undersøgelse udføres for at...
ligheder mellem revision og efterforskning
Generelt foretages revision for at verificere omfanget af sandhed og retfærdighed i en virksomheds finansielle poster, men undersøgelse udføres for at...
proces med efterforskning i revision
Hvad er processen med en undersøgelse?Hvad er en undersøgelsesrevision?Hvilke typer undersøgelser er der??Hvad er målene for undersøgelsen i revision?...
konventionel revision
Hvad er forskellen mellem efterforskning og konventionel revision?Hvad er regelmæssig revision?Hvordan adskiller det sig fra revision?Hvad mener du me...
Forskellen mellem revision og gennemgang
En revision kræver, at CPA indsamler tilstrækkelig og pålidelig dokumentation vedrørende oplysningerne i årsregnskabet. ... En gennemgang af en organi...
Forskellen mellem omkostningsrevision og finansiel revision
Den finansielle revision udføres for at rapportere om de finansielle data, der består af en balance- og resultatopgørelse for at sikre fair forretning...
Forskellen mellem revisionsplan og revisionsprogram
En revisionsplan er intet andet end et først og fremmest princip for revisionen. Omvendt er auditprogram en række undersøgelses- og verifikationstrin....
Forskellen mellem lovpligtig revision og skatterevision
Skatterevision er en revision, der er obligatorisk i henhold til indkomstskatteloven, hvis taksenes omsætning når den specificerede grænse. Lovpligtig...