Opnå

Forskellen mellem opnå og opnå
I det væsentlige er 'opnå' anvendelig, når man opnår eller når et bestemt kriterium eller mål, mens 'opnå' skal bruges, når du faktisk erhverver noget...
Forskellen mellem at nå og deltage
Opnå bruges når vi vil henvise til at lykkes i noget. Deltagelse bruges derimod mest, når vi vil henvise til at deltage eller være til stede for noget...