Vurdering

Hvad er forskellen mellem opgave og vurdering
En opgave er et eller flere moduler (klumper) af indhold, som de studerende skal udfylde inden for en given dato. ... En vurdering er et eller flere s...
Forskellen mellem vurdering og evaluering
Vurdering er feedback fra den studerende til instruktøren om den studerendes læring. Evaluering bruger metoder og foranstaltninger til at bedømme elev...
metoder til vurdering af læringsresultater
En kombination af metoder kan bruges til at vurdere de studerendes opnåelse af læringsresultater....Eksempler på indirekte foranstaltninger inkluderer...
formativ og summativ vurdering pdf
Hvad er formativ og summativ vurdering PDF?Hvad er forskellen mellem formativ og summativ vurdering PDF?Hvad er forskellen mellem formativ og summativ...
Forskellen mellem formel og uformel vurdering
Formelle vurderinger bruges til at vurdere den samlede præstation, til at sammenligne en studerendes præstationer med andre i deres alder eller klasse...