Anbring

Forskellen mellem affiks præfiks og suffiks
Affix er et morfem, der føjes til et ord for at ændre dets betydning eller leksikale kategori. Præfiks er et affiks, der føjes til begyndelsen af ​​et...