Acylering

Forskellen mellem alkylering og acylering
Begge disse reaktioner forekommer gennem elektrofil aromatisk substitution. Hovedforskellen mellem Friedel Crafts-acylering og alkylering er, at Fried...
Forskellen mellem Friedel Crafts Acylation og Alkylation
Begge disse reaktioner forekommer gennem elektrofil aromatisk substitution. Hovedforskellen mellem Friedel Crafts-acylering og alkylering er, at Fried...
Forskellen mellem O Acylation og N Acylation
Hovedforskellen mellem O-acylering og N-acylering er, at O-acylering danner et oxygenholdigt slutprodukt, mens N-acylering danner et nitrogenholdigt s...