Celle

forklare, hvordan stamceller bliver specialiserede og udvikler celler

forklare, hvordan stamceller bliver specialiserede og udvikler celler

Stamcelledifferentiering involverer skift af en celle til en mere specialiseret celletype, der involverer en skifte fra spredning til specialisering. Dette involverer en række ændringer i cellemorfologi, membranpotentiale, metabolisk aktivitet og lydhørhed over for bestemte signaler.

appositive klausul
Et appositive er et substantiv, en substantivudtryk eller en substantivsætning, der sidder ved siden af ​​et andet substantiv for at omdøbe det eller ...
Hvad er forskellen mellem profage og provirus
Prophage - bakterie inficeret af bakteriofager, der integrerede hans genom i bakteriens kromosom. Provirus - eukaryota-celle inficeret af en virus, de...
Hvad er forskellen mellem transaktionsdata og operationelle data
Den væsentligste forskel mellem transaktionsdata og operationelle data er, at transaktionsdata er de data, der beskriver organisationens forretningsbe...