Befolkning

skelne mellem befolkningstæthed og befolkningsfordeling. hjerne

skelne mellem befolkningstæthed og befolkningsfordeling. hjerne

Svar. Befolkningstæthed betyder måling af befolkning pr. Arealenhed. Befolkningstæthed = landets samlede befolkning / landets samlede areal. Befolkningsfordeling henviser til fordelingsmønsteret for mennesker i et område, hvor folk bor og bor.

hvor lang tid tager det for ægte blade at udvikle sig
For at besvare dit titelspørgsmål vises sande blade normalt om 2-3 uger. Disse kimplanter ser ud som om de har brug for mere direkte sollys.Hvor lang ...
Forskellen mellem reversibel og irreversibel celleskade
Celleskade kan være en reversibel eller irreversibel proces. I reversibel celleskade kan celler komme sig til deres normale funktion. I irreversibel c...
Hvad er forskellen mellem datamining og datalagring
KEY DIFFERENCE Data mining betragtes som en proces til udpakning af data fra store datasæt, mens et Data warehouse er processen med at samle alle rele...