Forbi

Forskellen mellem enkel fortid og nutid perfekt

Forskellen mellem enkel fortid og nutid perfekt

Brug den enkle fortid, da handlingen startede i fortiden, sluttede i fortiden og ikke fortsætter nu. ... Den nuværende perfekte fortæller os, at en handling startede i fortiden, og at den stadig sker nu, eller at det er noget, der sker regelmæssigt.

Forskellen mellem tilsætningsstoffer og blandinger
Blandinger tilsættes til betonblandingen før eller under blanding. Hovedforskellen mellem additiver og blandinger er, at additiver tilsættes cement un...
Forskellen mellem Gerund og verbal substantiv
Forskellen mellem verbale substantiver og gerunds verbale substantiver er ikke den samme som gerunds (en anden type substantiv dannet af et verbum). E...
Hvad er forskellen mellem database og datastruktur
En datastruktur er et specialiseret format til organisering, behandling, hentning og lagring af data. En database er en organiseret samling af struktu...